Love Letter #1

Thursday, July 5, 2012


"Dan kami telah menurunkan kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan ALLAH dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau ALLAH mengkehendaki, nescaya kamu dijadikan-NYA satu umat(sahaja), tetapi ALLAH hendak menguji kamu terhadap kurnia yang telah diberikan-NYA kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada ALLAH kamu semua kembali, lalu diberitahukan-NYA kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan,
dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan ALLAH, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan berwaspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebahagian apa yang telah diturunkan ALLAH kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan ALLAH), maka ketahuilah bahawa sesungguhnya ALLAH berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. "

Surah Al-Maidah : 48-49

 0 comments: