Love Letter #6 : Kun Fa Ya kun

Wednesday, July 25, 2012


Dialah yang Menciptakan langit dan bumi dengan hak(benar), ketika Dia berkata, "Jadilah!". Maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar dan milik-Nya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

-Ayat 73, Surah Al-An'am
1 comments:

maszull said...

assalamualaikum sara...Allah Maha Besar...:)